START – Nopeasti konkretiaan

 

 

Uuden ohjelmiston prototyypit. Sidosryhmien ohjelmistovaatimusten kirkastaminen ja määrittelyt. Ohjelmistojen pilvisiirtymät.

 

 

TARVE JA TILANNE

 

Kun tulevaisuuden suunta ohjelmistokehityksen suhteen on selkeä kannattaa varmistaa, että näkyviä tuloksia ja oppia syntyy nopeasti. Codenton Start-palvelu on helppo tapa lähteä liikkeelle ilman pitkäaikaista sitoutumista. Yleensä tällaisia tilanteita ovat:

 • Uusi liiketoiminnallinen konkreettinen ohjelmistotarve tai alustava vahvistamaton asiakastarve
 • Epäselvä nykyisen tai uuden ohjelmiston tavoitetila ja monimuotoisempi hanke
 • Nykyisen ohjelmiston toiminnallisuuden modernisointi tai pilvisiirtymä

 

 

PALVELUN KUVAUS

 

Start – proto

 • PoC-tuote, “kevyt prototyyppi”, joka osoittaa tuotteen tai palvelun mahdollisuudet
 • Mukana se toiminnallisuus joka mahtuu kehityssprinttien työmääriin
 • Lopputulokseen ei sovelleta takuuta, koska kyseessä prototyyppi

Start – määrittely

 • Määrittelydokumentti antamaan suuntaviivat kehitystyölle

Start – siirtymä

 • Toimiva tuotantopalvelu uudella alustalla tai uudessa ympäristössä, mikäli mahdollista toteuttaa työmääräarvion puitteissa

 

 

PALVELUN HYÖDYT

 

Start – proto

 • Saadaan nopeasti asiakas- ja loppukäyttäjäpalaute
 • Osoitetaan yleisesti konseptin toimivuus jatkokehitystä varten
 • Opitaan nopeasti teknologiasta ja ratkaisusta

Start – määrittely

 • Kaikkien sidosryhmien tarpeet saadaan kerättyä ja priorisoitua
 • Työmääräarviolle ja etenemissuunitelmalla selkeä pohja

Start – siirtymä

 • Hyödynnetään uusien modernien teknologioiden mahdollisuudet ja toteutetaan siirtymä

Case esimerkit

FINNGEN

Geenitietoa pilvessä

HELSINGIN KAUPUNKI

Löydä Helsinki tuo kaupungin palvelut puhelimeen.

HOLVI

Palvelun jatkuva parantaminen ja kehittäminen.

Ota yhteyttä